ศาลนิวซีแลนด์ตัดสินว่าอายุ 18 ปีบริบูรณ์เป็นการเลือกปฏิบัติ

ศาลสูงสุดของนิวซีแลนด์ตัดสินว่าอายุ 18 ปีในการลงคะแนนเสียงของประเทศในปัจจุบันเป็นการเลือกปฏิบัติ หมายความว่ารัฐสภาต้องหารือกันว่าควรลดอายุลงหรือไม่ คดีนี้ถูกนำเสนอโดยกลุ่มรณรงค์ Make It 16 ซึ่งต้องการให้ลดอายุการลงคะแนนให้เหลือ 16 และ 17 ปี กลุ่มแย้งว่าคนหนุ่มสาวควรสามารถลงคะแนนในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขา

ประเด็นนี้ต้องถูกนำเข้าสู่รัฐสภาหลังจากศาลตัดสินว่าอายุขั้นต่ำในการลงคะแนนเสียงของนิวซีแลนด์ที่ 18 ปีไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยสิทธิของประเทศ ซึ่งให้สิทธิผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติทางอายุ การพิจารณาคดีไม่ได้หมายความว่าอายุการลงคะแนนเสียงจะลดลงอย่างแน่นอน Caeden Tipler แห่ง Make It 16 ตอบโต้ต่อคำตัดสินดังกล่าว บอกว่าการหาเสียงครั้งนี้เป็นการต่อสู้ที่ยากลำบาก แต่พวกเขารู้สึกมั่นใจเสมอว่าศาลฎีกาจะสนับสนุนคดีของพวกเขา